Teamtraining  Ι 

TeamtrainingTeamtraining

Teamtraining op maat, afgestemd op uw wensen. Soms betreft het een incidentele training en soms is een langer durende teambegeleiding nodig, gericht op teambuilding. Ik doe een voorstel passend bij de situatie van het team en de doelen van de training.

Het kan bijvoorbeeld gaan om

  • Vaststellen van teamdoelen
  • Bespreken van onderlinge conflicten
  • Geven en ontvangen van feedback

Ik ga met het team aan de slag met werkvormen die de doelen ondersteunen en helpen verwezenlijken. Dit kan zijn: doe-opdrachten, spelvormen, werken met kernkwadranten, teamrollen, persoonlijke statuten of andere inzicht vergrotende middelen.

In de training stimuleer ik de deelnemers tot reflectie en het geven van onderlinge feedback vanuit een houding van interesse en het zoeken naar ‘het verhaal achter het verhaal’. De openheid die dan ontstaat kan tot een diepere dialoog leiden, waarin de teamleden zich door elkaar gezien en erkend voelen.


Intersession begeleidt onder andere bij:

  • Vaststellen van teamwaarden of -doelen
  • Feedback kunnen geven en ontvangen
  • Versterking van de teamsamenhang
  • Bereiken van een prettige samenwerking met collega’s, leidinggevenden of klanten
  • Zicht krijgen op onderlinge pijnpunten en patronen in een partnerrelatie
  • Bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen in een partnerrelatie
  • Versterken van de mogelijkheid om open te staan voor elkaar in en partnerrelatie