Teamtraining  Ι  Relatietraining

TeamtrainingTeamtraining

Teamtraining op maat, afgestemd op uw wensen. Soms betreft het een incidentele training en soms is een langer durende teambegeleiding nodig, gericht op teambuilding. Ik doe een voorstel passend bij de situatie van het team en de doelen van de training.

Het kan bijvoorbeeld gaan om

  • Vaststellen van teamdoelen
  • Bespreken van onderlinge conflicten
  • Geven en ontvangen van feedback

Ik ga met het team aan de slag met werkvormen die de doelen ondersteunen en helpen verwezenlijken. Dit kan zijn: doe-opdrachten, spelvormen, werken met kernkwadranten, teamrollen, persoonlijke statuten of andere inzicht vergrotende middelen.

In de training stimuleer ik de deelnemers tot reflectie en het geven van onderlinge feedback vanuit een houding van interesse en het zoeken naar ‘het verhaal achter het verhaal’. De openheid die dan ontstaat kan tot een diepere dialoog leiden, waarin de teamleden zich door elkaar gezien en erkend voelen.


HoumevastRelatietraining ‘Houd me vast’

In elke relatie bouw je patronen op waardoor je elkaar af en toe verkeerd begrijpt of elkaar niet meer kunt bereiken. De ‘Houd me vast’-cursus is bedoeld voor zowel echtparen die niet veel conflicten hebben maar zich kunnen voorstellen dat het beter kan, als voor echtparen die hun relatie regelmatig als moeizaam ervaren.

De cursus is ontstaan vanuit Emotionally Focused Therapy (EFT),  een wetenschappelijk onderbouwde methode die in Nederland veel aandacht krijgt vanwege het positieve resultaat. Het is een interactieve training die winst oplevert voor je relatie.

Samen met mijn collega Janet Dekker geef ik deze training in Hilversum. Je leert hoe je samen met je partner een hechtere en veilige relatie opbouwt. Wij ondersteunen je door informatie en vragen om meer te leren over elkaars pijnpunten en over patronen die een negatieve invloed hebben. We helpen jullie om lastige onderwerpen met elkaar als partners bespreekbaar te maken. Door je voor elkaar open te stellen is het mogelijk de liefde voor elkaar te versterken.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie over data, locatie en kosten kunt u mailen naar Agnes Huizenga, info@intersession.nl


Intersession begeleidt onder andere bij:

  • Vaststellen van teamwaarden of -doelen
  • Feedback kunnen geven en ontvangen
  • Versterking van de teamsamenhang
  • Bereiken van een prettige samenwerking met collega’s, leidinggevenden of klanten
  • Zicht krijgen op onderlinge pijnpunten en patronen in een partnerrelatie
  • Bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen in een partnerrelatie
  • Versterken van de mogelijkheid om open te staan voor elkaar in en partnerrelatie