Contextuele therapie  Ι  Relatietherapie

Context-therapieContextuele therapie

In de contextuele benadering is aandacht voor de balans tussen geven en ontvangen in belangrijke relaties. Zolang die balans in evenwicht is, ervaren we een bepaalde mate van welbevinden. In ons opgroeien en ook later in het leven kan die balans verstoord raken. We kunnen schade ervaren door tekorten in onze basisbehoefte aan veiligheid, liefde en van betekenis zijn. Deze tekorten kunnen ontstaan door onrecht, verlies en schending van onze grenzen. Wat je gegeven hebt in belangrijke relaties kan soms veel gekost hebben zonder dat dit voldoende is gezien of erkend.

In de therapie is oog voor alle mensen met wie je een belangrijke relatie hebt. Het belang van ouders, partner, kinderen of collega’s wordt in de gesprekken meegewogen. Ook de belangen van de komende generatie kunnen een hulpbron zijn.  Bijvoorbeeld door de vreugde die het geeft dat je je kind kunt geven wat je zelf niet hebt ontvangen.

Hernieuwd vertrouwen kan ontstaan door het onder ogen zien en verwerken van blokkades en teleurstellingen die je ervaren hebt. Zo komt er ruimte voor groei om op passende manier een eigen plek in te nemen en zinvolle relaties te onderhouden.


RelatietherapieRelatietherapie

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie die aandacht geeft aan hechting en veiligheid. Problemen tussen partners blijken vaak te maken te hebben met een patroon van interactie, waarbij je elkaar kwijt dreigt te raken.  In de therapie onderzoek je dit patroon. Als je het patroon herkent en leert zien welke emoties zorgen dat je bij elkaar ‘op de verkeerde knoppen drukt’, kun je je gevoelens vanuit een basisniveau leren uiten en ontstaat ruimte om je opnieuw met elkaar te verbinden. In therapie wordt vooral aandacht gegeven aan de emotionele wisselwerking tussen jullie als partners. Hoe je elkaar kunt bereiken om pijn uit het verleden te helen en een relatie van veiligheid en vertrouwen op te bouwen.


Intersession begeleidt onder meer bij:

  • Zicht krijgen op de balans van geven en ontvangen in belangrijke relaties
  • (Her)vinden van ‘eigen grond’, de ruimte om passend te geven en te begrenzen
  • Vinden van hulpbronnen die jou erkenning geven
  • Hoop vinden door investering in de komende generatie
  • Herkennen van de emoties die leiden tot gedrag waardoor je de verbinding met je partner verliest
  • Aangaan van hernieuwde verbinding door deze emoties te identificeren
  • Helpende communicatie te versterken