Supervisie  Ι  Begeleide intervisie

Klok-1000x275Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleiding die het persoonlijk functioneren in een mensgericht beroep versterkt. In een beroep waarin je met mensen werkt, kom je je eigen valkuilen en voorkeuren tegen. Je beroep vraagt dat je daar zo mee kunt omgaan dat de professionele doelen leidend blijven. In supervisie komt de verhouding tussen persoon, beroep en feitelijke werksituatie aan de orde in relatie tot je denken, voelen en handelen.

Je krijgt vragen die de reflectie op je functioneren bevorderen. Door het onderzoeken van je motieven ontstaat inzicht in je handelen. Dat inzicht geeft ruimte om valkuilen te vermijden en alternatieven te gebruiken die helpend zijn. Daardoor neemt de mate van professioneel handelen toe. Doel is meer bewustwording van je mogelijkheden en beperkingen in een bepaalde werksituatie en dat je je capaciteiten optimaal kunt inzetten.


Windroos-1000x275Begeleide intervisie

Teams in de gezondheidszorg, het onderwijs of maatschappelijk werk nemen regelmatig hun professionele functioneren onder de loep met behulp van intervisie. Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning tussen werknemers die op hetzelfde niveau functioneren.

In intervisie wordt een werkprobleem, dilemma of uitdaging besproken, vaak aan de hand van een casus. Daarbij hebben de collega’s de gelegenheid hun advies en eventueel hun eigen ervaring in vergelijkbare situaties te geven. Het doel is gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden om zo de kwaliteit van het professioneel handelen te verhogen.


Intersession biedt begeleiding van intervisie, waardoor teams meer focus en verdieping kunnen krijgen. Intervisie gaat over het persoonlijk functioneren in relatie tot het omgaan met soms complexe problematiek in het werk.  Er kunnen verschillende methodes en werkvormen voor intervisie worden gebruikt. Het elkaar bevragen en de onderlinge ondersteuning wordt gestimuleerd. Hierdoor krijgen teams de zorg die helpt om het werk met plezier te kunnen blijven doen.

Intersession begeleidt onder andere bij:

  • Bewustwording van overtuigingen, motivatie en handelen en het effect daarvan
  • Onderzoeken van uw mogelijkheden en kwaliteiten
  • Verkennen van wat nodig is om nieuwe inzichten in het dagelijks werk toe te passen
  • Versterken van prettige en professionele omgang met collega’s en cliënten