Particuliere begeleiding

Begeleiding via Intersession komt in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de verzekeraar. Bij de zorgverzekeraar kan worden nagevraagd of er een tegemoetkoming in de kosten wordt uitgekeerd. Kosten voor een gesprek kunnen worden opgevraagd.
Als gesprekken op persoonlijke titel of via de ziektekostenverzekeraar worden betaald, zijn ze vrijgesteld van BTW. De BTW vrijstelling is van toepassing conform artikel 11.1.g.1.a.
Alleen indien de gesprekken zakelijk worden betaald, bv. via een eigen bedrijf onder de noemer van coaching, is BTW (21%) verplicht.

Bereikbaarheid praktijk

De praktijk is bereikbaar op werkdagen, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Als u het contactformulier invult, zal ik zsm een reactie geven.
Telefonisch ben ik bereikbaar op 06 12275356.

Afmelden

Gesprekken kunnen tot 24 uur voor de volgende afspraak kosteloos worden afgezegd/verzet.
Een gesprek dat binnen 24 uur voor aanvang de afspraak wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid

Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard. Er wordt geen informatie aan derden gegeven zonder medeweten van betrokkene.
Intersession is aangesloten bij de RBCZ en daarmee onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Intersession is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: 
LVSC lidnr S 10424 H3
VCW lidnr S11001
NVPA lidnr 100903
EFT

De AGBcode van de praktijk: 90092909
De persoonlijke NVPA- AGBcode: 90116519

KvK nr 30209355
BTW-id nr NL 001527064 B 39
RBCZ licentienr 204214R