Mocht er verschil van inzicht ontstaan m.b.t. de begeleiding, dan verwacht ik dat we daar uitkomen. Zo niet, dan kunt een klacht indienen bij de SCAG, tel. 085-9022863.