Individuele coaching  Ι  Teamcoaching

Trap-1000x275Individuele coaching

Coaching is een vorm van individuele begeleiding bij de uitoefening van uw werk. Daarbij worden de doelen van te voren vastgesteld, desgewenst in overleg met de opdrachtgever. De nadruk ligt op het komen tot concrete resultaten door middel van nieuwe inzichten en het toepassen van ander gedrag.

In gemiddeld 5 tot 8 bijeenkomsten wordt aan deze doelen gewerkt. In coaching maak ik gebruik van de contextuele invalshoek; het betrekken van de context bij leervragen blijkt vaak verrassende inzichten te geven die helpen om nieuwe keuzes te kunnen maken. Er zijn diverse werkvormen die de bewerking van de leerdoelen ondersteunen. Eén daarvan is het gebruik van duplo-opstellingen voor werk- of privésituaties.


TeamcoachingTeamcoaching

In teamcoaching gaat het om een langer durende begeleiding. Daarin ga ik samen met het team aan de slag  met de onderlinge samenwerking, communicatie en eventuele conflicthantering. Ook teamontwikkeling of het begeleiden van een team in het omgaan met en uitvoeren van nieuwe taken kan onderwerp van teamcoaching zijn.

Het doel is de onderlinge samenhang, effectiviteit en daadkracht van het team te bevorderen.Ik stimuleer het team tot reflectie en onderlinge feedback, waardoor inzichten in motieven en belangen over en weer verdiepen. Zo wordt het vermogen om aan te sluiten op elkaars mogelijkheden vergroot.


Intersession begeleidt onder meer bij:

  • Grenzen leren stellen en nee durven zeggen
  • Conflictsituaties met collega’s en/of leidinggevenden hanteren
  • Een passende balans tussen werk en privé vinden
  • Zicht hebben op uw ambities, competenties en beperkingen
  • Signaleren en zo mogelijk voorkomen van dreigende overbelasting