Even voorstellen

Mijn naam is Agnes Huizenga. Een rode draad in mijn leven is het plezier in het omgaan met en begeleiden van mensen. In mijn werkstijl ben ik gericht op praktisch resultaat. Mijn uitgangspunt is vertrouwen in het vermogen van mensen om hun kracht- en hulpbronnen te (her)ontdekken. En in te zetten.

Vanaf 1994 ben ik geregistreerd supervisor en geef ik individuele en groepssupervisie. In de loop van de jaren heeft mijn werk zich uitgebreid met coaching en training. Later heb ik de opleiding voor contextuele therapie gevolgd en de opleiding tot EFT basistherapeut. De invalshoeken van coaching en de contextuele benadering blijken elkaar te versterken. Mijn cliënten komen zowel uit de particuliere sector als het bedrijfsleven. Naast dit werk geef ik regelmatig lezingen en schrijf ik columns.

Het vervult me steeds opnieuw met verwondering om mee te maken welk herstellend vermogen mensen hebben. En de creativiteit om op heel persoonlijke wijze stappen te kunnen zetten die passend zijn in hun specifieke situatie. Dat geeft hoop en drive om met dit werk bezig te zijn.

‘Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan’ – Dietrich Bonhoeffer

Deze uitspraak is voor mij een krachtige stimulans om met de mensen met wie ik werk op zoek te gaan naar perspectief. Ieder van ons kent onvolkomenheid, tekorten en gemis. Het onder ogen durven zien van wat er niet was en het leren aanvaarden van die werkelijkheid is een veelvoor-komend thema in begeleiding. Om vanuit die realiteit oog te hebben voor wat er wèl was en is. Om (opnieuw) verbinding aan te gaan met mensen die belangrijk voor je zijn en vanuit eigenheid tot zinvolle relaties te kunnen komen.

Mijn stijl wordt ingekleurd door een christelijke identiteit, die aansluit bij het doel van begeleiding. Namelijk de bewustwording en het anders leren hanteren van remmende factoren en het stimuleren van positieve capaciteiten. Daardoor word je meer de mens zoals je bedoeld bent en neemt het plezier en de bloei in je werk en persoonlijk leven toe.

Als u contact opneemt wordt er een document met werkwijze en tarieven toegestuurd. Via de mail of telefonisch maken we daarna een kennismakingsafspraak.

Bij onderstaande beroepsverenigingen ben ik geregistreerd:

LVSC nvpa vcw
EFT